Hållbarhetsansvarig Stockholm

Stockholm

Tjänsten som Hållbarhetsansvarig är nyinrättad vilket skapar förutsättningar att från grunden utveckla och driva, skapa engagemang och därmed bidra till den långsiktiga utvecklingen av bolaget. I ansvarsområdet ingår att utifrån företagets nuläge och ambitionsnivå formulera riktlinjer och policys för att stärka företagets utveckling inom hållbarhetsområdet samt att utbilda och inspirera medarbetare och aktivt bidra till att kommunicera Max Matthiessens hållbarhetsarbete såväl internt som externt.

Ditt uppdrag

Rollen är både strategisk och operativ, där uppgifterna växlar mellan planering och utveckling av hållbarhetsarbetet och agera stöd samt driva och leda konkreta projekt. Du bidrar till att 

systematisera koncernens hållbarhetsarbete och se till att nödvändig dokumentation finns på plats samt säkerställer att bolaget uppfyller externa krav och förväntningar kopplat till hållbarhet.

Vidare ser vi gärna att du; 

 • Tar fram nyckeltal och projektleder arbetet med vår hållbarhetsredovisning
 • Arbeta med kontinuerlig uppföljning av verksamheten, kunder och leverantörer ur ett hållbarhetsperspektiv
 • Sprider kunskap i organisationen och bistår verksamheten i hållbarhetsrelaterade frågor

Om dig

Som Hållbarhetsansvarig på Max Matthiessen är det viktigt att du är affärsmässig, strukturerad och målinriktad. Du är en skicklig kommunikatör, både skriftligt och verbalt, som är trygg i dialogen med människor på alla nivåer av en organisation och kan engagera och skapa förtroendefulla relationer. Vi ser gärna att du är driven nog att ifrågasätta och driva din agenda, samtidigt som du är ödmjuk inför utmaningar du möter i organisationen. Självklart har du en stor passion för miljö och hållbarhetsfrågor. 

Du har en akademisk utbildning och dokumenterad erfarenhet från strategiskt och praktiskt hållbarhetsarbete inom tidigare befattningar. Du är en erfaren projektledare som är van att driva projekt internt och externt. Sannolikt har du en befattning på ett bolag med ett väldokumenterat hållbarhetsarbete, som konsult inom hållbarhet alternativt inom bank/finans med en hållbarhetsinriktning. Du har en hög förståelse för gällande ramverk samt erfarenhet av att driva transformationsprocesser. Det är extra meriterande om du har erfarenhet och förståelse av ISO 9001 och 14001 och/eller erfarenhet av att arbeta med hållbarhetsrisker och ny EU-lagstiftning.

Frågor

Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Personalchef Carina Hopstadius på på 08-613 02 72 alternativt carina.hopstadius@maxm.se

Ansökan

Tjänsten är placerad på Max Matthiessens kontor i centrala Stockholm och avser en heltidstjänst. Skicka din intresseanmälan så snart som möjligt, inkomna ansökningar hanteras löpande. 

Kontaktperson

Carina Hopstadius

carina.hopstadius@maxm.se

0733-757262

Tack för din ansökan! Ansökan misslyckades, vänligen försök igen Ansök snabbt och enkelt

Var god ange ditt förnamn.
Var god ange ditt efternamn.
Var god ange en giltig e-post.
Släpp din bild här eller klicka
Släpp dina dokument här eller klicka
Var god bifoga minst ett (max fem) dokument (ex CV, brev, betyg)
  Filerna får inte överstiga 10 MB
  Skicka dokumenten i PDF- eller Word-format.
  Vänligen bekräfta att du läst vår policy.

   

  5 %